wydarzenia | ogłoszenia

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 


AM - 12.01. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 12.01. 2018. Źródło - Anna Urbaniak


AM - 10.01. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 08.01. 2018. Źródło - Karol Dolański


AM - 03.01. 2018. Źródło - Joanna Nowicka


AM - 03.01. 2018. Źródło - Anna Kasprzak


Zastępca Wójta Gminy Kramsk informuje, iż projekt zgłoszony przez Gminę Kramsk „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.
Projekt został skierowany do oceny merytorycznej.
Po zakończeniu oceny merytorycznej Instytucja Zarządzająca podejmie decyzję w sprawie przyznania dofinansowania.

AM - 02.01. 2018. Źródło - Maria Kordyl


AM - 02.01. 2018. Źródło - Anna Urbaniak